[ALLSTAR 2017 DAY 2] LEVI cùng đồng đội xuất sắc tiến vào BÁN KẾT Allstar 2017

Video hight Light All star ĐNA vs All Star Brazil